KİMYA SEKTÖRÜNE 98 MİLYON DOLARLIK YABANCI SERMAYE GİRDİ

*Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Raporu’na göre Ocak-Mayıs 2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre kimyasal madde ve ürünlerin imalatını yapmak üzere Türkiye’ye transfer edilen kaynak 76 milyon dolardan 98 milyon dolara çıktı.
*Uluslararası Doğrudan Yatırım Sermaye Girişlerinin tamamına bakıldığında ocak-mayıs döneminde dönemde imalat sanayine aktarılan kaynak 555 milyon dolardan 576 milyon dolara, toplam fiili girişlerin 2 milyar 200 milyon dolardan 3 milyar 634 milyon dolara çıktığı görüldü.
*Kimyasal madde ve ürünlerin imalatına yönelik nakit sekmaye girişlerinin aylara göre seyrine bakıldığında ocak ayında 11 milyon dolar olan girişin şubat’ta 3, mart’ta 4, nisan’da 34 milyon dolar olarak gerçekleştiği, mayıs’ta 46 milyon dolara çıktığı görüldü. Böylelikle ilk 5 aylık dönemde toplam girişler 98 milyon dolara çıktı.

2017 Yılı Mayıs Ayı Gelişmeleri
2017 Yılı Mayıs ayında 1,17 milyar ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşmiştir.
Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2017 Mayıs ayında 915 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir 915 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin; 788 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklıdır.

2017 yılı Ocak-Mayıs
Dönemi Gelişmeleri
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 4,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2017 yılında toplam 3,6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 3,6 milyar ABD Doları olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 810 milyon doları elektrik, gaz ve su, 576’şar milyon doları ise diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet ile imalat sektörlerinden kaynaklanmıştır.
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde nakit sermaye girişinin % 69’u AB ülkeleri kaynaklıdır

Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sayısı
2017 Yılı Mayıs Ayı Gelişmeleri
2017 Yılı Mayıs ayında 345 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 8 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir

2017 yılı Ocak-Mayıs Dönemi Gelişmeleri
2017 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 2.166 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 75 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde; 2.241 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile inşaat sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 57 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 23 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyette bulunmaktadır.
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde kurulan 2.241 adet uluslararası sermayeli şirketin 1.370 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 345 adedi AB ülkeleri, 160 adedi ise diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketlerdir.

Türkiye’deki Uluslararası Sermayeli Şirketler
2017 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 48.618 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 6.752 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.
Toplamda 55.370 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır.
55.370 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izlemektedir.
55.370 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22.088 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 6.981 adet şirket ile birinci sırayı alırken, Almanya’yı İngiltere (3.021 adet) ve Hollanda (2.745 adet) izlemektedir.
55.370 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 33.653 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (5.080 adet), Ankara (3.015 adet) ve İzmir (2.466 adet) illeri takip etmektedir.
İstanbul ilinde faaliyette bulunan 33.653 adet uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret (13.036 adet) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (5.776 adet) ve imalat sanayi (4.090 adet) sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.

Yatırım Projeleri
2017 Mayıs ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 30 adet proje kapsamında yaklaşık 186,5 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür.
Böylece 2017 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 133 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 2,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
133 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 97 adedi imalat, 17 adedi hizmetler ve 16 adedi elektrik, gaz ve su, 2 adedi madencilik ve 1 adedi tarım sektörlerinde düzenlenmiştir.- Ağustos 2017