Kimya sektörüne 107 milyon dolarlık yabancı sermaye girdi

Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Raporu’na göre Ocak-Ağustos 2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre kimyasal madde ve ürünlerin imalatını yapmak üzere Türkiye’ye transfer edilen kaynak 135 milyon dolardan 107 milyon dolara düştü.

2017 Yılı Ağustos Ayı Gelişmeleri
2017 Yılı Ağustos ayında 838 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşmiştir
Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2017 Ağustos ayında 339 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir
339 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin; 198 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklıdır.
2017 yılı Ocak-Ağustos Dönemi Gelişmeleri
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 6,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2017 yılında toplam 4,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4,9 milyar ABD Doları olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1,4 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 972 milyon doları enerji sektöründen ve 762 milyon doları imalat sektörlerinden kaynaklanmıştır.
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde nakit sermaye girişinin % 77’si AB ülkeleri kaynaklıdır.

Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sayısı
2017 Yılı Ağustos Ayı Gelişmeleri
2017 Yılı Ağustos ayında 382 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 13 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Ağustos Dönemi Gelişmeleri
2017 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 3.253 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 124 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde; 3.377 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 77 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 34 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyette bulunmaktadır
2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde kurulan 3.377 adet uluslararası sermayeli şirketin 2.033 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 540 adedi AB ülkeleri, 245 adedi ise diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketlerdir.

Türkiye’deki Uluslararası Sermayeli Şirketler
2017 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 49.671 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 6.797 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.
Toplamda 56.468 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır
56.468 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izlemektedir
56.468 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22.266 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 7.043 adet şirket ile birinci sırayı alırken, Almanya’yı İngiltere (3.035 adet) ve Hollanda (2.765 adet) izlemektedir
56.468 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ilinin 34.260 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (5.184 adet), Ankara (3.042 adet) ve İzmir (2.501 adet) illeri takip etmektedir
İstanbul ilinde faaliyette bulunan 34.260 adet uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret (13.304 adet) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (5.898 adet) ve imalat sanayi (4.135 adet) sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir

Yatırım Projeleri
2017 Ağustos ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 31 adet proje kapsamında yaklaşık 332,8 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür. Böylece 2017 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 217 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 3,7 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
217 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 160 adedi imalat, 27 adedi hizmetler ve 23 adedi elektrik, gaz ve su, 4 adedi madencilik ve 3 adedi tarım sektörlerinde düzenlenmiştir.