MEVZUAT UYUMU SORUN YARATACAK

baskan

Mevzuat uyumu sorun yaratacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) Yönetmeliği, 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek.

İnsan sağlığı ve çevrenin kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korunmasının amaçlandığı KKDİK Yönetmeliğinin AB’den adapte edilmesi nedeniyle mevzuatın Türkiye’de hiçbir altyapısının bulunmadığını ifade eden Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı ve TOBB Kimya Sanayi Meclis Başkanı Timur Erk,

“Ekonomik konjonktürü de göz önünde bulundurduğumuzda kimya sektörünü çok zorlayacaktır. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliğinin (SEVESO) uygulanması, Tehlikeli Malların Karayolları ile Taşınması Yönetmeliği ve KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi halinde ciddi bilgi ve insan kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Sektör bu alanda büyük sıkıntı yaşayacaktır. Mevzuat uyumu için sanayicilere özel teşvik verilmeli ve düşük faizli kredilerin tahsisi sağlanmalıdır” diye konuştu.

-Ara maddeler Türkiye’de üretilecek

Kimyasal madde ithalatının yüzde 73’ünü oluşturan ara maddelerin Türkiye’de üretilmesi için de düğmeye basıldığını belirten Erk, katma değeri yüksek kimyasalların tespit edilmesi için TOBB Kimya Meclisi bünyesinde kurulan Ar-Ge alt komitesinin yaklaşık 3 yıldır çalıştığını hatırlattı. Çalışma sonucu 50 kimyasal ürün tespit edildiğini ve birçoğunun ön fizibilite raporlarının hazırlandığını bildiren Timur Erk, bu ürünlerin üretilmesi için özel teşvik tedbirlerinin verilebileceğini söyledi. Erk, katma değeri yüksek ara girdi kimyasalları için de mükemmeliyet merkezlerinin kurulabileceği önerisinde bulundu.

Yatırım ortamları oluşturulmalı

Timur Erk, yatırım ortamlarının istenilen ölçüde iyileştirilememesi sorununa yönelik de “Altyapı ile lojistik imkanları uygun olan ve petrokimya, sıvı kimyasal depolama ve enerji sektörlerinde yapılacak yatırımlar özendirilmeli, kümelenme modelinin desteklenmesi için özel sektörle işbirliği içerisinde özel enerji ve endüstri bölgeleri kurulmalı, Marmara Bölgesinde katma değeri yüksek ara girdi kimyasallarının üretimi için kimya ihtisas endüstri bölgesi (chemport) faaliyete geçirilmeli, bölge kamulaştırılmalı ve girişimcilere 30 yıllık süre ile kiralanmalıdır” şeklinde konuştu.

Sektörün 2018 ciro hedefi 27 milyar euro

Erk, sektörün 2017’nin ilk 9 ayda yüzde 5 civarında büyüdüğünü ihracatta ise yüzde 9 seviyesinde artış yakaladıklarını söyledi. Yılsonu ihracat hedeflerinin ise 16 milyar dolar civarında olduğunu belirten Erk, ciroda ise 25 milyar euro öngördüklerini ifade etti. Timur Erk, 2018’de ise ihracatta 17 milyar dolar, ciroda 27 milyar euro hedeflediklerini bildirdi. Kimya sanayinin de son yıllarda Ar-Ge’ye yöneldiğini ifade eden Erk, sektörün ArGe’ye ortalama yüzde 1’lik pay ayırdığını, Ar-Ge merkezi sayısında 40’a ulaştıklarını sözlerine ekledi.