MERDİVEN ALTI İLE MÜCADELE İÇİN DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ


İbrahim Vefa Aracı
Koruma Klor Alkali AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Koruma Klor Alkali AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vefa Aracı Kimyasal Forum’un sorularına verdiği yanıtlarda Ar-Ge çalışmalarının somut sonuçlar verdiğini, yerli kalsiyum klorür üretildiğini, Zeolit 4A pilot üretimine başlandığını söyledi. 2017’nin ilk yarısında bir önceki yıl ihracatının yüzde 70’ini gerçekleştirdiklerini ifade eden Aracı, başlıca problemin elektrik kesintisi olduğunu söyledi.

Firmanızın kimya sektörüne yönelik faaliyetlerini çok kısa bir şekilde anlatarak, 2016 yılı ve 2017’nın ilk yarısında gerçekleştirdiğiniz üretim, satış, kapasite artışı ve büyüme hakkında bilgi verir misiniz? Bu konulara dair 2017 yıl sonu ve sonrası için hedefleriniz neler?

Koruma Klor Alkali olarak üretim faaliyetlerimizi Kocaeli, Hatay ve Denizli olmak üzere 3 farklı ilde kostik, klor ve klorlu bileşikleri üreterek gerçekleştirmekteyiz. Elektrokimya yöntemini kullanarak elektrolizörler de kostik ile klor üretip bu ürünler ile diğer klorlu bileşikleri üretmekteyiz ürettiğimiz diğer ürünlerimiz; hidroklorik asit, sodyum hypoklorit, demir-3-klorür, sodyum silikat, Polialüminyum klorür, flake kostik, sıvı klor ve klorlu parafindir.

2015 ve 2016 yılında yeni yatırımınız oldu mu? Olduysa yatırımın içeriği, yeri, bütçesi, ne zaman tamamladığı hakkında bilgi verir misiniz? Bu konuda varsa önümüzdeki döneme dair yatırım planlarını aktarır mısınız? Yatırımların tamamlamasıyla üretim, kapasite ve satış bakımından yüzde kaçlık bir artış bekliyorsunuz?

2016 yılında Elektroliz de en son teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. 2016 Haziran ayında 2 adet yeni teknoloji Elektrolizör devreye alınmıştır. 2017 eylül ayının sonunda aynı teknoloji ile yeni bir elektroliz devreye alınacaktır. Kapasitemizde bir değişme olmayacak bunun yanında kullandığımız enerji miktarı %6 azalacaktır.

İhracatınızla ilgili bilgi verir misiniz? Genel olarak ihracat toplam satışlarınızın yüzde kaçını oluşturuyor? 2016 yılı ve 2017’nın ilk yarısında ne kadar ihracat yaptınız, bu konuda yıl sonu ve sonrası için hedefiniz nedir? İhracatınız da hangi ülkeler öne çıkıyor? Varsa hedef pazarlarınızı öğrenebilir miyiz?

2016 yılında toplam 4314 MT kimyasal ihracatı yapılmıştır. 2017 yılının ilk yarısında bu rakamın %70 lik kısmı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Türk Cumhuriyetleri ve Gürcistan başlıca marketlerimizdir.

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu yılki bütçenizin yüzde kaçlık kısmını Ar-Ge harcamalarına ayırdınız? Ar-Ge faaliyetleriniz kapsamında 2016 yılı ve 2017 yılının ilk yarısında pazara sunduğunuz yeni bir ürün bulunuyor mu? Varsa, ilgili ürünün muadillerine göre farkını ve satışlarınıza etkisini anlatır mısınız?

2015 yılında AR-GE merkezimiz faaliyetlerine başlamış olup, TEYDEP destek kapsamında Kalsiyum klorür üretimi gerçekleştirilmiş ve pazara sunulmuştur. Üretilen kalsiyum klorür tamamen yerli hammaddeler ile üretilip pazarda kullanılmaya başlanmıştır bu sayede muadili ürünlere karşı fiyat avantajı sağlamaktadır. Yine TEYDEP tarafından desteklenen ZEOLİT 4A AR-GE merkezine bağlı pilot tesisinde üretime başlanmıştır.

Faaliyet alanınız itibarıyla temel sorunlarınız ve çözümleri hakkında değerlendirme yapar mısınız? Bu konuda varsa kamudan beklentilerinizi aktarır mısınız?
Başlıca problemimizden birisi elektrik kesintileridir, kullandığımız teknolojide sürekli enerjiye ihtiyaç vardır, kesintiler sistemimize ciddi problem vermektedir. Merdivenaltı üretimlerden dolayı ortaya çıkan haksız rekabet konusu da en önemli problemlerimizden biridir. Bu hususta alınabilecek tüm önlemler konusunda Devletimizin desteğini sürdürmesini beklemekteyiz. Ağustos 2017