KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI? “ENDÜSTRİNİN BEKLENTİLERİ” PANELİ YAPILDI

timurerk2


Panelde, “Staj”, “Ar-Ge”, “İnovasyon ve Tasarım Kültürü”’nü geliştirecek seçimli derslerin ve “Uzlaşma Kültürü”, “Rasyonel Düşünce”, “Girişimcilik”, ve “İnisiyatif Sahibi Olma” konularının Kimya Mühendisliği Programları’nda yer alması hususları kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) tarafından İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Remzi Ülker Konferans Salonunda “Kimya Mühendisliği Eğitimi Nasıl Olmalı? Endüstrinin Beklentileri” isimli bir panel düzenlendi.
Moderatörlüğünü TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk ve İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasancan Okutan’ın birlikte yaptığı panele panelist olarak üniversite ve endüstri kesiminden aşağıda isimleri belirtilen panelistler katıldı.
1. Prof.Dr. Serdar Çelebi (Maltepe Üniv. Endüstri Müh. Böl.,TOBB Kimya Meclisi Danışmanı)
2. Prof.Dr. Birgül Tantekin Ersolmaz (İTÜ Kimya Müh. Böl., ENAEE-Avrupa Müh. Eğitimi Akreditasyon Ağı Yönetim Kurulu Üyesi)
3. Prof.Dr. Yusuf Menceloğlu (Sabancı Üniv. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Dekanı)
4. Prof.Dr. Gülhayat Nasün Saygılı (İTÜ Kimya Müh. Böl. Başkanı, IAESTE Türkiye Genel Sekreteri)
5. Prof.Dr. Ramazan Yıldırım(Boğaziçi Üniv. Kimya Müh. Böl. Başkanı, MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı)
6. Prof.Dr. Talat Çiftçi (Bozlu Holding İcra Kurulu Üyesi)
7. Buğra Kavuncu (BASF Türk Genel Müdürü)
8. İhsan Necipoğlu (DOW Türkiye Genel Müdürü)
9. Hayati Öztürk (Emekli PETKİM Genel Müdürü)
10. Mustafa Yılmaz (Emekli AKSA Genel Müdürü, TKSD Yönetim Kurulu Üyesi)

“Staj”, “Ar-Ge”, “İnovasyon ve Tasarım Kültürü”’nü geliştirecek seçimli derslerin ve “Uzlaşma Kültürü”, “Rasyonel Düşünce”, “Girişimcilik”, ve “İnisiyatif Sahibi Olma” konularının Kimya Mühendisliği Programları’nda yer alması hususları kapsamlı bir şekilde tartışılan panelin ana çıktıları aşağıda özetlenmiştir.

Panel Çıktıları:

• Eğitim ve öğretim tarzında ve sisteminde yenilikler yapılmalıdır.
• Eğitim öğrenci merkezli olmalıdır.
• Öğrenci merkezli eğitimde, ders dışı saatlerde öğrenciye projeler, ödevler verilmeli değişik sunumlar yaptırılmalı, çeşitli öğrenci aktiviteleri ile öğrenci merkezli eğitim sağlanmalıdır.
• Öğrencilere tasarım, problem çözme becerileri kazandırılmalıdır.
• Stajın bir anlamda işe almanın ilk aşaması olarak değerlendirmek ve bu konuda gelişme sağlamak amacıyla Sanayi ve Üniversite birlikte bir platformda çalışmalıdır.
• Önemli konulardan birisi de öğrenciye ömür boyu öğrenme yetisini verebilmektir.
• Özellikle üniversite öğretim üyelerinin sanayide “sabbatical” (Belirli aralıklarla bir öğretim üyesinin bir süre ücretli izne ayrılması) yapmaları teşvik edilmelidir. Öğretim üyeleri “sabbatical” izinlerinin bir kısmını sanayide geçirmelidir, atama ve yükseltmelerinde bu tür hizmetleri dikkate alınmalıdır.
• Staj döneminde öğrencilerin sadece laboratuar ve fabrikada değil, aynı zamanda ofis içerisinde farklı bölümlerde, farklı branşlarda da eğer mümkünse kullanabilmesi gerekmektedir. Örneğin bir ay finansta, bir ay pazarlamada, bir ay satışta çalışmalıdır.
• Eğitimcilerin de eğitimlerinin güncellenmesi gereklidir. Bir etkin öğretme merkezinin kurulup, öğretim üyelerine pedagojik formasyon verilmesinde yarar vardır.
• Girişimcilik ve inovasyonla ilgili dersleri mutlaka kendisi girişimci olan birisi vermelidir.
• Mezun öğrenciler kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olmalıdır. Nasıl yaşayacağını, nasıl iletişim kuracağını, nasıl rapor yazacağını bilmelidir.
• Eğitim programlarının gözden geçirilip, bilgi aktarımı odaklı eğitimden ziyade, beceri ve davranış biçimi ve kültür verme odaklı bir eğitime geçilmesi gerekmektedir.
• Öğrencilerin öncelikle soru sormayı ve doğru soruları sormayı öğrenmeleri (uzlaşma kültürü ve rasyonel düşünce) gerekmektedir.
• Sanayicinin staj konusunda daha duyarlı olmasında yarar görülmektedir.-Ağustos 2017