ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ


Özalp Erkey
TKSD Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Esasen endüstriyel biyoteknoloji Çevresel biyoteknoloji olarak da bilinir ve Modern Moleküler biyolojinin tekniklerini, verimliliğini arttırmak ve tekstil, kağıt ve kimyasal ürünler gibi endüstriyel proseslerin çevresel faktörlerini azaltmak için kullanılır.
Örnek olarak, Biyokatalizler, Enzimler, Ürün kimyasallar, Spesifik kimyasallar
Biyoteknolojik uygulamalar kullanılarak üretilebilmektedir. Ayrıca Biyokatalizler ile ürün veya spesifik kimyasallar daha ekonomik ve çevreye uyumlu olarak üretilebilmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015-2018 yıllarında gerçekleştirilmek üzere Biyoteknoloji Strateji Belgesi ve Eylem Planları içinde Endüstriyel Biyoteknoloji Sektörünü geliştirmek için, öncelikle Derneğimiz çalışmalarının da alanına giren Eylem 5.1 başlığı altında ‘Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yapılan Arge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir’ ve eylem 5.2 ‘ Ülkemizde üretilebilecek biyoteknolojik ürünlerle ilgili bir envanter yapılarak bu ürünleri üretecek firmalara Arge ve üretim desteği sağlanacaktır’ olarak tanımlanmıştır.
Bu çalışmalarla ilgili olarak 11/5/17’de Ankara’da TOBB Kimya Meclis toplantısında ilgili bakanlık yetkililerince bir bilgilendirme yapılmış ve Derneğimizden de gerekli katkılar verilmesi arzu edilmiştir.

-3 ana konu
Endüstriyel biyoteknoloji ile ilgili olarak Derneğimizde yapılan ön çalışma, üç ana konu olan,
– Sağlık biyoteknolojisi
– Tarımsal biyoteknoloji
– Endüstriyel biyoteknoloji
Alanlarından Endüstriyel biyoteknoloji yönünde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
Esasen endüstriyel biyoteknoloji Çevresel biyoteknoloji olarak ta bilinir ve Modern Moleküler biyolojinin tekniklerini, verimliliğini arttırmak ve tekstil, kağıt ve kimyasal ürünler gibi endüstriyel proseslerin çevresel faktörlerini azaltmak için kullanılır.
Örnek olarak,
– Biyokatalizler,
– Enzimler
– Ürün kimyasallar
– Spesifik kimyasallar
Biyoteknolojik uygulamalar kullanılarak üretilebilmektedir.
Ayrıca Biyokatalizler ile ürün veya spesifik kimyasallar daha ekonomik ve çevreye uyumlu olarak üretilebilmektedir.
Yine bu anlamda, biyoteknoloji tekstil endüstrisinde de kullanılır.

-Dünyadaki kimyasalların
yüzde 30’u
Bazı tarımsal ürünler, mısır gibi kimyasal üretimi için petrol endüstrisinde kullanılabilir.
Mısırın şekeri aside fermente olur ki bu çeşit ürünler için diğer kimyasal ara ürün stoklarında kullanılabilir. Dünyadaki kimyasalların %30’u bu şekilde üretilebilir.
Günümüzde endüstriyel Biyoteknoloji şirketleri, kimyasal ürünlerde kullanmak amacı ile biyolojik sistemlerden yararlanarak enzim gibi biyokatalizörleri ya da kimyasal maddeleri üretmektedir.
Kısacası Kimya Endüstrisinin verimliliği biyokataliz yöntemiyle arttırılmaktadır.
Derneğimiz olarak endüstriyel teknoloji başlığı altında aşağıdaki ürünleri üretilmesi ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri takip edecektir.
1- Bio fuel
2- Green chemistry
3- Enzymes/catalyst
4- Biomaterials
5- Natural substances Ağustos 2017