2017’NİN EN BÜYÜK YATIRIMINA İMZA ATAN HABAŞ’IN TEMELLERİ 1956’DA ATILDI

habas

Habaş 2017’nin ilk yarısında ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin büyüklük itibariyle sıralanmasına göre 163 milyon liralık dev modernizasyon projesi ile kimya sektörünün birincisi oldu.

Hamdi Başaran tarafından “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile 1956’ da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu, bugün üretimden satış cirosu ve yüksek orandaki ihracatı ile ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.
İlk yola çıktığı sınai gaz üretiminde bir çok ilklere imza atan HABAŞ, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğudur.
HABAŞ bugün ülkemizin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısıdır.
Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi, geniş bayi ağı ile HABAŞ, LPG sektörünün önde gelen kuruluşları arasındadır.
HABAŞ çelik üretiminde ülkemizin önde gelen kuruluşları arasındadır. Beş kıtaya ihracat yapan HABAŞ, yıllık 3.000.000 ton olan çelik üretim kapasitesini arttırmak ve ürün yelpazesini çeşitlendirmek için yeni yatırımlara devam etmektedir.
HABAŞ elektrik enerjisi üreten özel sektör firmaları arasında üst basamaklardadır. 300 Mwh olan üretim gücünün yeni santral yatırımları ile daha da arttırılması hedeflenmiştir.
HABAŞ depolama tankları, gazlaştırıcılar, buhar kazanları, eşanjörler, basınçlı gaz tüpleri, spiral boru, hafif ve ağır makina imalatları ile anahtar teslimi proses tesislerinin, dizayn, detay mühendislik, imalat, montaj ve devreye almalarını gerçekleştirmektedir.
HABAŞ topluluğu tarafından 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Anadolubank, üç şube ile başlayan bankacılık hizmetlerini bugün 88 şube ile ifa etmektedir.
Müşterilerine Hizmet, Kalite, Güven sunmayı ilke edinmiş olan HABAŞ Topluluğu kuruluşları %100 yerli sermayelidir.

KİLOMETRE TAŞLARI
1956 : Hamdi Başaran tarafından “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” İstanbul / Topkapı’ da kuruldu. Oksijen gaz olarak üretilmeye başlandı.
1967 : Şirketin ünvanı HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. olarak değişti. O yıla kadar Türkiye’ de gaz olarak sadece oksijen üretilebiliniyorken, oksijen, azot ve argonu sıvı olarak üretecek hava ayrıştırma tesisi Topkapı’ da işletmeye alındı. Takip eden yıllarda, İzmit, Bilecik ve İzmir’ de işletmeye alınan yeni hava ayrıştırma tesisleri ile sıvı oksijen, azot ve argon üretim kapasitesi günlük 2.800 tona ve bu sıvı gazları stoklama kapasitesi 25.000 ton’ a ulaştı.
1969 : Basınçlı kap, sınai gaz tüpü, çelik konstrüksiyon ve ağır makina imalatları başladı.
1977 : O yıla kadar ithal temin edilebilen asetilen tüplerinin ilk yerli imalatını gerçekleştirdi.
1983 : Türkiye’ de ilk kriyojenik depolama tankı imalatını gerçekleştirdi.
1984 : Ülke çapında LPG dağıtımına başlandı.
1987 : Aliağa / İzmir ’ de 600.000 ton / yıl kapasite ile demir-çelik üretimi başladı. Takip eden yıllarda kapasite 3.000.000 ton / yıl’ a ulaştı.
1990 : Türkiye’ de ilk dikişsiz çelik çekme sınai gaz tüp imalatını Aliağa / İzmir’ de gerçekleştirdi.
1992 : Demir-Çelik fabrikasında çubuk haddehanesi üretime başladı.
1997 : Özelleştirme İdaresinden o tarihte üç şubesi bulunan Anadolubank satın alındı. 2007 yılı sonunda şube sayısı seksene ulaştı.
1999 : Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği’nden “ İş Güvenliği” ödülünü aldı.
2000 : Sıvı karbon dioksit üretim fabrikası Aliağa / İzmir’ de devreye alındı.
2001 : Sınai gaz sektöründeki ilk ISO9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahip oldu.
2002 : O yıla kadar Türkiye’ de boru hattından doğal gaz alamayanlara doğal gazı sıvı olarak (LNG) ikmal eden ilk kuruluş oldu.
2002 : 54 MW gücündeki kojenerasyon santralı devreye alındı.
2003 : O yıla kadar Türkiye’ de boru hattından doğal gaz alamayanlara doğal gazı tüp içinde sıkıştırılmış olarak (CNG) ikmal eden ilk kuruluş oldu.
2004 : 240 MW gücündeki doğal gaz kombine çevrim santralı devreye alındı.
2007 : İzmit’ te ülkemizin en büyük hidrojen üretim tesisi devreye alındı.
2008 : Gebze Organize San. Bölgesi’nde ikinci ağır makina imalat fabrikası faaliyete geçti.

Sınai Gaz’ da İlkler
1967 : O yıla kadar Türkiye’de gaz olarak sadece oksijen üretilebiliyorken, oksijen, azot ve argonu sıvı olarak üretecek hava ayrıştırma tesisini İstanbul/Topkapı’da işletmeye aldı. Takip eden yıllarda, İzmit, Bilecik ve İzmir’ de işletmeye alınan yeni hava ayrıştırma tesisleri ile sıvı oksijen, azot ve argon üretim kapasitesi günlük 2800 tona ve bu sıvı gazları stoklama kapasitesi 25.000 ton’ a ulaştı.
1977 :O yıla kadar ithal temin edilebilen asetilen tüplerinin ilk yerli imalatını gerçekleştirdi.
1983 :Türkiye’ de ilk kriyojenik depolama tankı imalatını gerçekleştirdi.
1990 : Türkiye’ de ilk dikişsiz çelik çekme sınai gaz tüp imalatını Aliağa’da gerçekleþtirdi.
1999 : Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliğin’den ilk “ İş Güvenliği” ödülünü alan yerli firma oldu.
2001 : Sınai gaz sektöründeki ilk ISO9000:2001Kalite Belgesine sahip oldu.

İlk yola çıktığı sınai gaz üretiminde bir çok ilklere imza atan Habaş, 1987 yılında Aliağa / İzmir’ de Demir Çelik Tesislerini işletmeye aldı.
Habaş, lider sınai gaz üreticisi olarak, sınai gazların en çok kullanıldığı sektörlerden olan çelik üretiminde de başarıyı çelik ürettiği ilk gün yakaladı.
Demir Çelik Tesisi, çelik üretim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak yeni ekipmanlar ile sürekli olarak donatılarak modern bir çelik üretim üssüne dönüştürüldü. Tevsii yatırımı kapsamında ikinci bir çubuk haddehanesi 2008 yılı içinde devreye alındı.
Demir Çelik Tesisi
Demir Çelik Tesisi, yıllık 3.000.000 ton kapAsiteli çelikhanesi, filmaşin ve çubuk haddehaneleri, tesise 7 km. mesafede bulunan limanı ile entegre, modern toz tutma sistemi ile çevreci bir tesistir.

Habaş, her zaman tercih edilen üretici olarak, iç pazarda yakaladığı başarının ötesinde, üretiminin önemli bir kısmını dış pazarlara ihraç etme başarısını da kısa zamanda yakalamıştır.

DOĞAL GAZ
Habaş, büyümek ve hizmetlerini genişletmek hedefinin bir gereği olarak, 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan aldığı lisansla, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ikmal ve satışına başlayan ilk şirket olmuştur.
Kurulduğu 1956’ dan bugüne kadar sınai ve tıbbi gazlar, ekipman ve teknoloji üretiminde bir çok ilklere imza atan ve sektöründe geleneksel lider olan Habaş, LNG ve CNG ikmal ve satışında da lider konumda bulunmaktadır.
Habaş, doğal gaz ikmal hizmetindeki rekabet üstünlüğünü gelecekte de kalıcı kılmayı hedef alan yatırımlarına devam etmektedir.
Habaş çevreci ve alternatif gaz ve sıvı yakıtlara kıyasla daha ekonomik ve emniyetli olan doğal gazı sıvılaştırılmış veya yüksek basınçlı tüpler içinde sıkıştırılmış olarak, doğal gazı boru hattından alamayan müşterilerine günün 24 saati, yılın 365 günü ulaştırmaktadır.

LPG
Habaş Topluluğu bünyesinde 1972 yılında kurulan ASGAZ Anadolu Sınai Gazlar A.Ş, tüplü sıvılaştırılmış petrol gazı, veya LPG ikmal ve satışına başlamıştır.
Sektörde büyüme ve hizmetini yaygınlaştırma amacıyla Topluluk bünyesinde 1992 yılında kurulan Habaş Petrol Ürünleri A.Ş., ülke çapında tüplü LPG ve dökme LPG ikmal ve satışı yanı sıra, LPG ‘ yi benzine alternatif yakıt olarak akaryakıt istasyonlarına “Habaş Euro Otogaz ” olarak ikmal etmeye başlamıştır.
1993 yılında sektörün önde gelen firmalarından olan PEGAGAZ A.Ş. Topluluk bünyesine katılarak tüplü LPG ikmal ve satışında hizmet alanı daha büyütülmüştür. ASGAZ Anadolu Sınai Gazlar A.Ş., HABAŞ Petrol Ürünleri A.Ş. ve PEGAGAZ A.Ş., Habaş Topluluğunun LPG Grubunu oluşturmaktadır.

Habaş LPG Grubu;
Marmara, Trakya, Ankara, Bursa ve Ege / Akdeniz Bölge Müdürlükleri, Yarımca / İzmit, Aliağa / İzmir, Ankara, Bursa, Çerkezköy / Tekirdağ ve Sultanköy / Tekirdağ LPG tüp dolum tesisleri, 28000 m3 LPG stoklama kapasitesi, 5000 m3 LPG taşıma kapasiteli gemisi, Yarımca / Kocaeli ve Aliağa / İzmir deniz terminalleri 360 LPG bayisi ve 200 Otogaz bayisi ile sektörün önde gelenlerindendir.
Bölge Müdürlükleri’ nde , uygulamanızın LPG ihtiyaç miktarını tespit etmek, ikmal şeklini belirlemek ve optimum çalışma şartlarını belirlemek için uzman ve tecrübeli Habaş Satış ve Teknik Destek Mühendisleri bulunmaktadır.
Üretim, ikmal ve müşteriye yönelik faaliyetler Habaş’ın “Hizmet, Kalite, Güven” ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

ENERJİ
Habaş’ın rekabet üstünlüğünü gelecekte de kalıcı kılmayı hedef alan yatırımlarından bir tanesi de enerji yatırımlarıdır.
Sanayimizin en önemli girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin üretilmesi amacıyla, ilk aşamada 54 MW gücündeki kojenerasyon tesisleri 2002’ de devreye alınmıştır. İkinci aşamada 240 MW gücündeki doğal gaz kombine çevrim santralı 2004 yılında devreye alınmıştır.
Her zaman çağdaş, çevreye saygılı ve verimliliği esas alan tesislerin ülkemize kazandırılması ilkesini benimseyen Habaş, yatırımlarında en yeni teknolojiye haiz geliştirilmiş Türbin-jeneratör gruplarını seçmiştir.
Habaş bugün, güçlü teknik kadrosu ve tüketicilere sunduğu esnek çözümlerle elektrik piyasasında serbest tüketiciler için önemli bir özel sektör tedarikcisi olma hedefini gerçekleştirmiştir.
HABAŞ ürettiği elektrik enerjisini ulusal elektrik sisteminin iletim hatları üzerinden serbest tüketicilere ulaştırmaktadır.

AĞIR MAKİNA
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş toplam 11.000 m2 kapalı, 22.000 m2 açık alana sahip fabrikaları, geniş makina ve tezgah parkı, deneyimli ve uzman kadrosu ile sektörün önde gelen firmalarından biridir.
Büyüyen Habaş Topluluğu kuruluşları için; kriyojenik LOX, LIN, LAR ve LNG depolama tankları ve nakliye tankları, kriyojenik evaporatörler, LPG depolama ve nakliye tankları, küresel LPG tankları, spiral kaynaklı borular, yüksek basınçlı gaz tüpleri, basınçlı kaplar, çelikhane, haddehane ve enerji tesislerinin çelik konstrüksiyon, hafif ve ağır makina ihtiyaçlarını imal eden Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. 1969 yılında kurulmuştur.
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş, ayrıca, Topluluk kuruluşlarının sınai gaz üretim tesislerinin, tüp dolum tesislerinin, çelikhanesinin, haddehanelerinin ve enerji tesislerinin önemli hafif / ağır makina ihtiyaçlarının dizaynını, imalatını ve montajını yapmaktadır.
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. direkt kendisi veya proje mühendisliği, fabrikasyon, kalite kontrol ve hizmete alma sahalarında uluslararası itibara sahip şirketlerle ortak girişimlere veya konsorsiyumlara katılarak, yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslimi tesislerin imalatını, modernizasyonunu ve yenilenmelerini gerçekleştirmektedir.
Topluluğun büyüme hedefi doğrultusunda, Kartal / İstanbul’ da bulunan ağır makina fabrikası, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) / Kocaeli’ ne daha büyümüş ve modernize olmuş imalat kapasitesi ile 2008’ de taşınmıştır.
HABAŞ Topluluğu kuruluşu olan Anadolubank, Türkiye’ nin genç, dinamik ve yüksek gelişme potansiyeline sahip bankalarından biridir. 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’ nden satın alındığında 3 şubesi olan Anadolubank, kesintisiz büyüme temposuyla bugün 115 şubede toplam 2000 çalışanıyla müşterilerine hizmet sunmaktadır.
Verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izleyen Anadolubank, güçlü ortaklık yapısı altında kısa sürede çağdaş bankacılığın tüm gereklerine uygun bir yapılanma üzerinde performans grafiğini sürekli yükseltmeyi başarmıştır.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği ve rekabeti biçimlendirdiği bir sektörde kaydettiği atılımlarla Türk bankacılığının saygın isimleri arasında yerini almıştır.

HABAŞ’IN KURUCUSU
HAMDİ BAŞARAN

Habaş Topluluğu’nun kurucusu Hamdi Başaran (1913 Kemaliye–1987) yaşam süresi boyunca çalışkanlığı, cesareti ve girişimciliği ile çevresine ve çalışanlarına örnek olmuş, öncü olarak başardıklarının hazzını onlarla paylaşmıştır.
Genç yaşta Elazığ’da un değirmeni çalıştırarak iş hayatına başladı. Daha sonra göç ettiği İstanbul’ da tekstil ürünleri ticareti yaptı.
1956 yılında ülkemizde ilk olarak modern yöntemle oksijen gazı üretimi yapmak üzere “ Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” nı İstanbul / Topkapı’ da işletmeye aldı.
1967 yılında bir ilke daha imza atarak, ülkemizde oksijen, azot ve argonu sıvı olarak üretecek hava ayrıştırma tesisini Topkapı’ da işletmeye aldı ve şirketinin ünvanını Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirdi.
Endüstriyel üretimin ve tıbbın vazgeçilmez girdisi olan sınai ve tıbbi gazların ülke çapında kolayca bulunabilirliğini sağlamak için çağın modern üretim teknolojileri ile donatılmış tamamlayıcı yatırımların yapılmasına öncülük etti.
Hamdi Başaran, teşvik edildiğinde yerli sanayinin ve insan kaynaklarının ithal edilmekte olan bir çok makina ve ekipmanı imal edeceğine inanarak “ Yatırımlarımızda yerli imalat payı azami olmalı, makina ve techizatlarımızı yapacak atölyeleri bulmalıyız ” diyordu, ailesini ve iş arkadaşlarını aynı inançla iş yapmaları için teşvik ediyordu. Yetinmedi, 1969 yılında ağır makina ve ülkemizde ilk defa sınai gaz tüpü imal etmek üzere Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş.’ni kurarak bir rüyasını daha gerçekleştirdi. Her zaman Türk sermayesinin ve emeğinin başarılarından gurur duydu.
1970’ li yıllardan itibaren vefat ettiği 1987 yılına kadar, Habaş’ ın sınai ve tıbbi gazlar sektöründe, sıvılaştırılmış petrol gazı sektöründe ve çelik üretiminde yaptığı atılımlara öncülük etti.
Hamdi Başaran, başarının nasıl korunacağını da şöyle açıklamıştı: “ Başarıyı çok çalışarak yakalayabiliriz. Başarılarımızı kalıcı kılmak için de, sunduğumuz hizmet ve kaliteden hiç bir zaman ödün vermeyeceğiz, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bize duyulan güven artarak devam etmelidir.”
Ömrü boyunca, “ Hizmet, Kalite, Güven ” olarak ifade ettiği ilkesinin her bir Topluluk çalışanı tarafından benimsenerek uygulandığını, yaptıkları ile soyadının birbirleriyle özdeşleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadı.-Ağustos 2017