YATIRIM ŞART

baskan

-İlk defa normalleşmeliyiz. Daha sonra güven ortamını sağlayıp ‘Üretim Reform Paketi’ benzeri kanunları ard arda çıkarıp yatırımcının önünü açmalıyız. Özellikle çıkarılan ve çıkarılacak olan ekonomi ve sanayi ile ilgili kanunlarının uygulanmasında bürokrat olduğundan çok daha yapıcı olmalı ve siyasi otoritenin anlayışını icraata dökmelidir.

– Evet orta gelir tuzağından kurtulmak için yatırım şart.
– % 15’lere düşmüş imalat sanayi payının 7 sene evvelki %22 konuma gelmesi için yatırım şart.
– Katma değeri yüksek ürünler üretmek için yatırım şart
– %3,7 civarında olan ileri teknoloji ürünlerini üretmek için yeni yatırım şart..
Birkaç madde daha yazabilirim, ancak yatırımcının iştahı kabartılmadan bunların hiçbiri gerçekleşemez.
Ne yapmak lazım;
Türkiye’nin mevcut yapısı ile küresel gelişmeleri etkileyebilme kapasitesi ve yönlendirme yetkinliği yoktur. Bu nedenle az olan kaynak ve enerjimizi rasyonel kullanmak durumundayız. İlk defa normalleşmeliyiz. Daha sonra güven ortamını sağlayıp ‘Üretim Reform Paketi’ benzeri kanunları ard arda çıkarıp yatırımcının önünü açmalıyız. Özellikle çıkarılan ve çıkarılacak olan ekonomi ve sanayi ile ilgili kanunlarının uygulanmasında bürokrat olduğundan çok daha yapıcı olmalı ve siyasi otoritenin anlayışını icraata dökmelidir.
Yatırımcı iştahı nasıl kabartılır?
1- Avrupa Birliği hedefinden vazgeçilmemeli, Gümrük Birliği ivedilikle revize edilmelidir.
2- OHAL uygulamaları hukuki zemine oturtulmalı, yatırımcı için güven ortamı yaratılmalı, yatırım ortamının iyileştirilmesi için süre gelen 14 yıllık çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.
3- Ekonomi Babacan döneminde olduğu gibi tek elden yönetilmelidir. Ekonomide senfoni olmalı, güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturulmalıdır.
‘Büyük ölçekli ENDÜSTRİ BÖLGELERİ’ Kimya Sanayiine yeni bir ufuk açacaktır. Tehlikeli Kimyasalların İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişi risk yarattığı için Ege ve Akdeniz kıyılarında turistik bölge olmayan, tarım yapılamayan, liman/iskele için müsait olan, zeytinlikleri ticarileştirilememiş ve verimsiz olan yerlerde
– Büyük ölçekli
– Stratejik
– Kamu yararına olan ‘kimya sanayi kümelenmeleri’ yatırımları yapılabilir hale gelmiş olacaktır.
İşte CHEMPORT projesi buna rol model olacak bir projedir. Özellikle Aliağa Yarımadası ve Doğu Akdeniz’de Yumurtalık ve Adana/Ceyhan bölgeleri bu tür projeler için biçilmiş kaftandır. Batı Akdeniz’deki İspanya/Tarragona kimya kümelenmesine alternatif olarak fizibilitesi mevcuttur. Yeter ki ilgili kıyılar kamulaştırılsın, liman ve diğer alt yapı tesisleri devlet tarafından yapılsın ve yatırımcıya 30/40 sene müddet ile makul bir bedelle kiralansın.
Ülkemizin kimya sanayi ancak böyle projeler ile gelişir. Kimya sanayi gelişirse ülke de gelişir.
Yatırımcının iştahı kabarır ve %5’lerin üstünde büyüme hızı yakalanır, üniversite eğitimi almış işsiz sayısı azalır, dış ticaret açığı da azalır, yüksek ve orta teknoloji ile üretilmiş kimyasalların payı artar. Ağustos 2017