2023 HEDEFLERİ BAĞLAMINDA TÜRK KİMYA SANAYİNİN GELECEĞİ

baskan

8 yılın reel sektörün verimliliğini arttırmak üzere karar süreçlerinin zamanında ve doğru şekilde temin edilmesini sağlayacak siyasi istikrarın sağlanması gereklidir.

Timur Erk
TKSD Y.K.Başkanı
TOBB Kimya San. Meclis Bşk.

2014 Yılını 17,8 milyar dolar ihracatla bitiren sektörümüze biçilen 2023 hedefi 50 milyar dolar idi. Gerçekleşmesine artık hemen hemen kimsenin inanmadığı bu hedefe hiç olmaz ise yaklaşılması konusunda neler yapmalıyız?
Bu sorunun cevabına geçmeden önce önümüzdeki 8 sene için varsayım ve tahminlere bir göz atalım.
Eğer önümüzdeki süreçte yıllık ortalama sektörel büyüme %4 civarında olduğu ve çok önemli bir yatırımın milli ekonomiye yansıması olmadığı taktirde 2023 yılında ihracatımızın 24/25 milyar dolar civarında olacağını tahmin eden biraz iyimser yaklaşımlar var.
2016 yılında 2014 yılının 17,8 milyar dolarlık ihracat sonucuna yaklaşılamayacağı ve 17 milyar dolara ulaşıldığı taktirde bunun bile başarı sayılabileceği konunun uzmanları tarafından dile getiriliyor.
FED’in Eylül ve Aralık arasında yapacağı faiz artışı ile Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerde maliyet artışı olacağı ve yüksek montanlı kimya sanayi yatırımlarının zor gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır.

Gelelim neler yapmamız gerektiğine ;
1-Yatırım ortamının iyileştirilmesi
2-Stratejik, büyük ölçekli ve kamu yararı büyük yatırımlarda yenilik olarak makine ve teçhizat hibe teşviğinin yapılması
3-Yatırımlarda teşvik sisteminin yeniden paket olarak ele alınması
4-Entellektüel sermayenin artışı için gerekli eğitim reformunun orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi
5-Yabancı yatırımı cezbedecek hukuki reformların gerçekleştirilmesi
6-Regülasyonlarda kalıcılığın ve sürdürülebilirliğin temin edilmesi
7-Yeni oluşturulacak regülasyonlarda ‘kraldan ziyade kralcılık’ zihniyetinin terk edilmesi ve milli menfaatlerin ön plana geçirilmesi
8-2023 yılı hedeflerini sektörel çerçevede irdeleyen bir master planın yaptırılması ve sektörle paylaşılması

Bütün bunlara ilaveten önümüzdeki 8 yılın reel sektörün verimliliğini arttırmak üzere karar süreçlerinin zamanında ve doğru şekilde temin edilmesini sağlayacak siyasi istikrarın sağlanması gereklidir.
Bu konu ile ilgili olarak sektörel derneklerin görevi, sektörel araştırmalar yaparak bunların çıktılarını siyasi otorite ile birebir paylaşmasıdır.
Son olarak enseyi karartmayalım, yapıcı olalım ve Güney Kore başarısını hep göz önüne alarak daha çok çalışalım. Eylül 2016